/
Sürdürebilirlik 

Geleceğe. Birlikte

Geleceğe. Birlikte Taahhüdümüz

Geleceğe Birlikte, 3MT Mağazacılığı'nın sürdürülebilir, karlı büyüme yaklaşımıdır.
Geleceğe Birlikte, 3MT Mağazacılığı'na yaratacağımız dönüşümü ve iş birliklerine olan inancımızı simgeler.
Çünkü, geleceğimizi, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünemeyiz.
Çünkü, ancak iş ortaklarımızdan aldığımız güç ve tüm çalışanlarımızın kararlılığıyla hedeflerimize ulaşabiliriz.

Geleceğe. Birlikte diyerek

Büyük ve karmaşık meselelere yenilikçi yöntemler ve iş birlikleri ile çözümler bulur, toplumda değişimin öncülüğünü yapar, işimizi daha da ileriye taşımak için cesaretle hareket ederiz.

Dört Ana Kulvar

Geleceğe. Birlikte yaklaşımında dört ana kulvarı önceliklendiriyoruz.

Tüm bu kulvarlarda hep birlikte ilerliyoruz. Birini diğerinden ayırmak, birinin etkisini diğerinden ayrı görmek mümkün değil. Önümüzde ulaşacağımız ortak hedefler, birlikte yol alacağımız uzun bir yolculuk var.

Müşterimiz siz değilsiniz.. Sizin müşteriniz size ürettiğimiz üründen memnun olursa sizi ancak bizim müşterimiz olarak göreceğiz……..

İşimizde sürdürülebilir ve güven ortamı içinde karşılıklı inacımız olması bizlere üretim için emanet ettiğiniz marka değerine ek bir katkı yapmayı şirketimiz temel bir kural olarak görmektedir. Bizim üretim katkısı verdiğimiz ürünlerin nihai tüketici tarafından kabul görmesini önemsiyoruz. İşimizi son noktaya kadar takip ediyoruz. Geçmiş tecrübelerimizi işimize ve üretim yaptığımız markalara güven verecek şekilde kullanıyoruz. Birlikte ve sizin gözünüzle sizlerle bizim tecrübemizle birleşen ortak bir noktada hepimiz için verimli olacak birliktelikler diliyoruz..

Yetkinlik Odaklı Hareket Ediyoruz

Müşteri Mutluluğunu esas alıyoruz, Tutkuluyuz…. Sürekli öğrenir ve kendimizi geliştiriiz.. İnanmadığımız yapmayız… Cesur ve yaratıcıyız… Sorumluluk bilincindeyiz….Bilgi gizliliğine önem ve özen gösteririz… Rapiklerimize saygılı ve adil rekabet esaslarında harekt ederiz..Ülkemizin ve tüm dünya yaslarına ve yönetmenliklerine bağlıyız..

Dengeli Yaklaşımı Önemsiyoruz

Sürdürülebilir büyümeye, ancak çevre koruma yaklaşımını karar alma süreçlerimize entegre edersek ulaşabiliriz. Başka bir deyişle; sağlıklı bir işin, sağlıkla işleyen bir dünya ve toplumlar olmadan pek de bir anlamı olmadığına inanıyoruz. İşimize olan aşkımız ürettiğimiz ürünlerin insana ve topluma faydalı doğru ve katma değerli bir ürün olmasına özen gösteriyoruz.

Sürdürülebilir ve Kârlı Büyümeyi Hedefliyoruz

İşimizde sürdürülebilir ve karlı büyüme elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu büyümeye, küresel ölçekteki varlığımızı artırarak ve iş yaptığımız her yerde rekabetçi üstünlüğü olan markalara sahip olarak ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu yolda başarılı olmak için verimli, esnek ve uzun dönemde değer yaratabilecek iş modelleri geliştiriyoruz.

Dijital Dönüşüm

İnovasyon

Geleceğin Yetenekleri

İklim Değişikliği

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık